Politica de confidentialitate


Acest site foloseste cookies.

Siteul tir.ro foloseste "cookie"-uri care sunt stocate pe calculatorul tau.

  • "Cookie"-urile sunt fisiere de tip text, care sunt copiate temporar de catre website pe hard disk-ul tau.
  • "Cookie"-urile nu provoaca nici o dauna computerului tau si nici nu contin virusi.
  • "Cookie"-urile de pe website-ul nostru nu colecteaza date personale despre tine.
  • Poti dezactiva oricand utilizarea acestora prin intermediul setarilor din browser-ul tau.
  • Ca regula, "cookie"-urile sunt utilizate pe website-ul nostru pe durata sesiunii tale pentru evaluarea anonima, statistica si pentru imbunatatirea relatiei cu utilizatorii.
  • Ocazional, "cookie"-urile pot servi unui scop suplimentar in anumite sectiuni ale site-ului. Vei fi informat despre acest lucru daca accesezi una dintre aceste sectiuni.

Prin continuarea navigarii pe tir.ro, declari ca esti de acord sa folosim "cookie"-uri.
Mai multe despre cookies - AICI

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabila clientilor

- incepand cu 25.05.2018 -

I. DEFINITII

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operatorul de date cu caracter personal:

SC ZAHARIA AUTOMOBILE SRL, J15/708/2013, RO32491046,

ING RO59 INGB 0000 9999 0442 4601

Târgoviște, Str. Nifon, nr. 18.

Date de contact responsabil cu protectia datelor: Zaharia Florin, email: florin@tironline.ro

Prelucrarea Datelor Personale: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Durata Prelucrarii: Datele Personale colectate de Zaharia Automobile srl vor fi prelucrate:

- strict pentru efectuarea livrarii produselor comandate pe portal

- pentru emiterea facturii fiscale

Dupa efectuarea acestor operatiuni datele personale mai pot fi tinute maxim 30 zile.

II. CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE

Zaharia Automobile srl poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

a. date de identificare (nume, prenume, domiciliu, Codul Numeric Personal (CNP), serie si numar act de identitate, si alte date din actul de identitate) si date de contact (adresa de e-mail, telefon);

b. date de localizare (cum ar fi adresa IP), fara a utiliza locatia GPS;

Zaharia Automobile srl colecteaza si prelucreaza datele de identificare ale Utilizatorilor mentionate la punctul a) de mai sus in scopul inregistrarii si solutionarii comenzilor de pe portal. Refuzul Clientilor de furniza aceste date va rezulta in imposibilitatea Zaharia Automobile srl de a furniza serviciile mentionate mai sus.

III. DREPTURILE UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu legislatia in vigoare, Utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;

b. dreptul de a obtine din partea Operatorului a confirmarii faptului ca acesta prelucreaza Datele Personale ale Utilizatorului si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata;

c. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d. dreptul la stergerea Datelor Personale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

e. dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: Utilizatorul contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, Utilizatorul se opune stergerii datelor, atunci cand Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale in scopul prelucrarii, dar Utilizatorul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand Utilizatorul se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale Utilizatorului;

f. dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de Utilizator, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si transmiterea de catre Utilizator a acestor date catre un alt operator;

g. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru situatii precum: (I) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (ii) desfasurarea de activitati de prelucrare necesare in vederea indeplinirii unui interes legitim al Operatorului. In caz de opozitie nejustificata, Operatorul este indreptatit sa prelucreze in continuare Datele Personale. In cazul in care, pe durata derularii Contractului, Utilizatorul isi exercita dreptul de opozitie in mod repetat si nejustificat, Operatorul isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde unor astfel de solicitari. Dreptul de opozitie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare in vederea executarii Contractului;

h. posibilitatea Utilizatorului de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca Utilizatorul sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, Utilizatorul are posibilitatea de a isi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare;

i. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); j. dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la literele a) - h) de mai sus, Utilizatorul poate inainta catre Operator o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul sau poate completa si trimite Formularul pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibil la sectiunea privind prelucrarea Datelor Personale de pe tironline.ro sectiunea contact.

Pentru informatii suplimentare si actualizate cu privire la prelucrarea Datelor Personale de catre Operator, va rugam consultati sectiunea dedicata de pe website-ul tironline.ro.

IV. PRELUCRAREA SECURIZATA A DATELOR PERSONALE

Va informam ca Datele Personale vor fi prelucrate de catre Operator cu respectarea tuturor drepturilor Utilizatorilor, precum si prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestora impotriva accesului ilicit sau neautorizat. Aceste masuri pot consta in limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea Datelor Personale, stocarea pe medii securizate etc. Pentru mai multe informatii cu privire la masurile pe care Operatorul le aplica pentru a proteja Datele Personale prelucrate, va rugam consultati Politica privind Prelucrarea Datelor Personale accesand sectiunea privind Prelucrarea Datelor Personale de pe http://tironline.ro/politica-de-confidentialitate.

Valabila Incepand cu 25 mai 2018.